Geschenken geven

Bronnen

Boeken en tijdschriften (op jaar van uitgifte)

Betrekking hebbend op Nederland

“’t Rone jaer, of den schat der geestelijcke lofsangen” 1644 (1) (L)
“Bruylofts-kost, Bestaande in verscheyden zedighe en boertighe Echts-Gezangen” 1650 (1) (V)
“Hoorns Liedt-Boecxken, Vol stichtige Bruylofts-sangen, Met noch eenighe rijmen op het Leverken” 1659 (V)
“’t Ronde jaer, of den schat der geestelijcke lofsangen” 1660 (L) 
“Ste Nikolaas Avond, Of Boerteryen” 1678 (L)
“Swart register van duysent sonden” 1679 (V)
“Jan van Gysens maandaagse Amsterdamsche merkurius, verhaalende op een boertige wys, ’t voornaamste nieuws door heel Europa” 1717 (V)
“De gekroonde Utrechtze vreede, of Nederlandze Vreugd Godin” 1718 (2) (V) 
“De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden, opgeheledert tot grondig verstand der vaderlandsche moedertaal” 1726 (V)
“Apollo’s St. Nicolaasgift, aan Minerva” 1730 (1) (V)
“Almanacht heiligen, of History der opkomst, voortgang, en viering, van alle de heyligen, die doorgaans met roode letters in den almanach aangewessen zyn…” 1732 (V)
“Naaukeurige beschryving der uitwenidge godtsdienstplichten, kerk-zeden en gewoontes van alle volkeren der waerelt” 1736 (V) 
“Thirsis Minnewit” 1752 (1) (V)
“De Opmerker” 1773 (V)
“Gedichten, van Joannes Le Francq van Berkhey” 1779 (V)
“De oprechte Zandvoorder speel-wagen” 1780 (1) (L) 
“St. Nikolaas geschenk voor Neerlandsch jeugd” 1780/1802 (V)
“St. Nicolaas geschenk, voor den hertog van Wolffenbuttel” 1781 (3) (V)
“Onderwijs voor kinderen” 1782 (V)
“Geschenk voor de jeugd” 1788 (1) (V)
“De vlugtende wijsgeer in Holland” 1789 (V)
“De Joodsche wandelaar. Een weekblad tot nut van ‘t algemeen” 1792 (V)  
“Het Amsterdamsch canari-vogeltje, zingende verscheiden nieuwe zangstukjes op de fraaiste wyzen.” 1800 (2) (V)
“De Sint Nicolaas avond, of Het bezoek door den schoorsteen” 1809 (1) (V)
“Nieuw Nederduitsch A.B., spel- en lees-boekje” 1810  (2) (V)
“Het leerzame prenteboekje voor kinderen” 1810 (3) (V)
“Almanak voor de huishouding, keuken en gezondheid, voor het jaar 1814″ 1813 (V) 
“St. Nicolaas-zang, op den 6 december 1813” 1813 (3) (V)
“St. Nikolaas-geschenk aan de jeugd” 1814 (V)
“Verzameling van aardige en het verstand opscherpende anekdoten. Een St. Nikolaas-geschenkje voor de jeugd.” (pagina I/II) 1814 (2) (V)
“Vaderlandsche kindervreugd, vertoond in acht kunstplaten; met toepasselijke gedichtjes” 1821 (V)
“Gedichten” 1823 (1) (V)
“Poëzy” 1825 (1) (V) 
“Mevrouw Veltman en hare voedsterlingen” 1825 (2) (V)
“Reisje door het Koningkrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg” 1827 (1) (V)
“De Nederlandsche Kindervrind” 1829 (1) (V)
“Mietje en haar broetje, en andere vertellingen en gedichtjes voor lieve kinderen” 1829 (2) (V)
“Nieuwe gedichtjes en vertellingen voor kinderen” 1830 (1) (V)
“Voorbeelden van gehoorzame en ongehoorzame kinderen” 1830 (2) (V)
“De herberg van het roode gehucht” 1830 (3) (V)
“Sint-Nikolaas en het Sint-Nikolaasfeest” 1831 (1) (U)
“Geschenk voor lieve kinderen” 1833 (V)
“De Ark Noach’s” 1833 (L)
“Gedichtjes voor kinderen” (pagina 76-77) 1834 (1) (V)
“Hollandsch penning-magazijn voor de jeugd” 1835 (1) (V)
“Gedichten” 1836 (V)
“Kleine verhalen van A.C.W. Staring” 1837 (1) (V)
“Nuttige en aangename mengelingen voor de jeugd” 1837 (2) (V)
“De gids” 1838 (1) (V)
“Vader en moeder Stroomdal en hunne kinderen” 1840 (3) (V)
“De komiek” 1845 (U)
 “Herfstloover, voor de lieve kleinen opgezameld”  1846 (V)
“Moeders schoot” 1847 (V)
“De Nederlandsche volksbode” 1848 (V)
“Hollandsch penning-magazijn voor de jeugd” 1849 (2) (V)
“Overijsselse almanak voor oudheid en letteren” 1849 (4) (L)
“Kinderliederen, en Nieuwe kinderliederen” 1850 (3) (V)
“Volks-letterkunde, uitgegeven door de Vriend van Armen en Rijken” Deel I 1852 (2) (U)
“De Kinderwereld” 1853 (1) (V)
“De huisvriend” 1856 (V)
“Europa”1860 (1) (V)
“Kinder-courant” 1860 (2) (V)
“Leidsch Dagblad”  1860 (3) (V) Krant
“Holland” 1861 (U)
“Laatste Sint Nicolaas: Nieuwe prettige versjes, vertelseltjes en liedjes…” 1866 (1) (V)
“Eene Surprise” 1866 (3) (V)
“Het nieuws van den dag: Kleine courant” 06-12-1872 (1) (V)
“Een jaar levens voor de dagbladpers” 1872 (2) (V)
“Nieuwe Tielsche Courant” 1873-12-10 (1) (V) Krant
“Gouverneur’s Prentenboek” 1875 (1) (V)
“De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs” 1893 (1) (V)

Betrekking hebbend op het buitenland

“Peter Abrahams vaarwel, of laatste schriften” 1768 (U/V)
“De famlie Grasveld” 1823 (V)

Klik op het plaatje en ga terug naar het onderwerp kenmerken.