1823 (1)

Pellecom, Abraham Nicolaas (1823). “Gedichten” (pagina 110 t/m 117). W. van Bergen en Comp (Breda) 5 april 2015


“Maar kleemen! waarom zie ‘k, van angst,                                                             U op dien naam verbleeken?                                                                               Waarom, met zoo benaauwden blik,                                                                         den schoorsteen ingekeken?…                                                                               Geen bullebak is hij, geen akelig spook,                                                                   Dat omzweeft in wolken van roet en van rook!

Van hem, die steeds u lekkers brengt,                                                                     En nimmer u kwam kwellen…”

 

“Sinds heeft het dweepziek bijgeloof                                                                        Het fabeltje verzonnen,                                                                                                    Dat Sint Niklaas, manhaft, te paard,                                                                          Heel ’t land heeft doorgeronnen,                                                                                En dat hij het kindje, dat stout is en kwaad,                                                          Door ’t schoorsteengat meêsleept, en geeselt en slaat.”


De volgende kenmerken zijn terug te vinden in het boek:
Bang maken (van kinderen)
De roe/gard
Geschenken geven
Paard
Schoorsteen
Snoepgoed
Strooien


Literatuurlijst (V)