1655

Anoniem (1655). “De nieuwe hofsche Rommelzoo. Gedischt voor de laatdunkende kniprymers en rymerzen” (pagina 265-266). Jacob Vinkkel (Amsterdam) 12 maart 2015


“ZInter-Klaas heeft van de nacht,
’t Bruidtje wat gegeven,
En gehouden Kater-jacht,
Noyt geen beter leven,
Is tot zoo een tijdt bedacht,
’t Spruit uit ’t Ia-woort geven,
Ziet hoe datze nu eens lacht,
En prijst ’t Huw’lijk leven.
Zinter-Klaas komt morgen weer,
Zet jou kous, en schoenen,
Kom Speelmeisjes wacht u eer,
Elk moet hier eens zoenen,
Want ziet dit is ’t recht begeer,
Of wil j’et niet doene?
’t Maagde-blomtje swak en teer,
Zal hy weer hergroenen.”


De volgende kenmerken komen terug in het boek:

Goedhuwelijksman
Schoen zetten


Literatuurlijst (V)