1660

Vermeulen, Christianus (1660 (vijfde druk)). “’t Ronde jaer, of den schat der geestelijcke lofsangen.”. Cornelis Woons (Antwerpen) 17 maart 2015


“1 Komt, viert den Feestdagh van den Elenbaes,
Tot goe memorie, van al’t geen, dat dede

Den waerden Man den milden Nicolaes,
Den vrundt van Godt, den knechts des Heeren,
Komt al die Godt mindt,
Die de deucht besindt,
Soeckt hier de deught, en maeckt dat ghyse vint”

“Maer nu wert de schoen van nichjes van neefjes

Liberael vervuldt:”


De volgende kenmerken komen terug in het boek:
Geschenken geven
– Schoen zetten