1781 (1)

Hieronymus van Alphen (1781). “Kleine gedigten voor kinderen” (elfde druk) (pagina 44-45). Wed. van Terveen en zoon (Utrecht) 12 maart 2015


“Klaasje en Pietje

Klaasje

Pietje, zo gij niet wilt deugen,                                                                                         Dan verschijnt de zwarte man.

Pietje

Klaasje foei, dat is een leugen!                                                                                     Laat hem komen, als hij kan.                                                                                           Die aan zulk een man gelooft,                                                                                        Is van zijn verstand beroofd.”


De volgende kenmerken komen terug te vinden in het boek:

Bang maken (van kinderen)
Zwart schmink


Literatuurlijst (V)