1780 (1)

AnoniemĀ (1780). “De oprechte Zandvoorder speel-wagen” (pagina 68-69). Gijsbert de Groot (Amsterdam) 19 maart 2015


“Sint Nicolaes goed heylig man,
Hoort mijn bidden en mijn smeken,
Voor die u in nood aenspreken,
U roep ick heel droevig an:
Niet om soete koeck of vijgen,
Of om kinder poppe-goet,
Laet my maer een vryer krijgen,
Die mijn minne-lust voldoet.”


De volgende kenmerken komen terug in het boek:

Geschenken geven
Goedhuwelijksman
Snoepgoed


Literatuurlijst (L)