1790 (1)

Loosjes, Adriaan (1790). “Minne-zangen en jeugdige gedichten” (pagina 66). A. Loosjes Pz (Amsterdam) 19 maart 2015

“Met Gerrit, met dien stijven klik,
Dien Sinterklaas op stelten,
Wel Keetje! dacht ge nu als ik,
Gij weest hem voor Sint Felten.
’t Is waarlijk geen manier van doen,
Zo oud – nu ik zal ’t zwijgen –
Zou Kee wel ooit een lach of zoen
Van zult een Babok krijgen.”


De volgende kenmerken komen terug in het boek:
Goedheiligman/Goedhuwelijksman


Literatuurlijst (L)