Jaar 1845

Anoniem (1845). “De Komiek” (pagina 81-82 en 330). G. Theod. Bom (Amsterdam) 13 april 2015 (NL)


“Sint-Nicolas-geschenken? – Immers ja,. De man moet zijne vrouw, en de vrouw haren man een’ Sint-Nicolaas koopen; de minnaar zijne beminde en omgekeerd. De ouders hunne lievelingen  – maar neen! aan deze worden de geschenken door Sint-Nicolaas zelven gebragt, en wel door den schoorsteen, en in het hoste van den nacht, nadat de Heilige man, onder allerlei afzigtelijke gedaanten, zich des avonds te voren van de braafheid en gehoorzaamheid der kleinen overtuigd heeft, en hun reeds een’ voorsmaak van het nog door hem te <te rijden> lekkers heeft toegestrooid. – O! ik herinner mij nog met innerlijk genoegen die kindsche dagen, waarin reeds maanden lang te voren, de komst van Sint-Nicolaas als eene aanstaande belooning of straf werd te gemoet gezien.”    


De volgende kenmerken komen terug in het boek:
Bang maken (van kinderen)
Geschenken geven
Goedhuwelijksman
Maskerade
Schoorsteen
Snoepgoed
Strooien


Literatuurlijst (U)