1813 (3)

Anoniem (1813). “St. Nicolaas-zang, op den 6 december 1813” (pagina 1 t/m 6). 18 augustus 2015


“Wij zijn nu vrolijk en verbleid, waarom?
Wel, om dat Sint Niclaas nu rijd, daarom,
En d’Erfvorst, aan ons zoo veel waard,
Op Sint Niclaasdag ook verjaard;
Daarom daarom, daarom,”

“Ach! Sint Niclaas, goed heiligman! rijd op,
Trek eens uw beste tabbaard aan, rijd op,
En brengt de Jonge Vorst haast wêer,
Die door ons word bemind, zoo têer
Zo têer! zo têer! zo têer.

“Weg met de franschen, lieve Klaas! voort, voort!
Met hun Prefect en zijn geraas, voort, voort!
Geeft hun vooral geen zoetigheid;
Beetwortels zijn voor hun bereid,
Voort! voort! voort! voort! voort! voort.”

“De Keizer die zit in de brand, o wee!
Wij zingen vrolijk hand aan hand, in vree
Geef onze Kindren lekkernij,
En Suiker op de Rijstenbrij,
Wat veel! wat veel! wat veel.”


De volgende kenmerken komen terug in het boek:
Gedichten/liedjes
Geschenken geven
Lawaai maken/wild geraas
Snoepgoed


Literatuurlijst (V)