1833 (2)

Cramer, Antonij en Thijm, Joannes Franciscus (1833). “De Arke Noach’s”(pagina 296). A. Cramer en comp (Amsterdam) 23 augustus 2015


“Zij echter die ter sluik op het ST. NICOLAAS feest hadden rondgewandeld, vonden, te huis komende, de Pietermanknecht te hunnent; de zoons in hunne vaders, de mannen in hunnen vrouwen en de diensmeidjes in hunne gebiedsters. De ochtens van den 6den December was een dubbel feest voor al de bewoners der hoofdstad. De kinderen bewonderden de ontvangene geschenken van ST. NICOLAAS en de ouders verheugden zich, bij het invallende verjaarfeest van den beminden kroonprins, in wien zij den verdediger en beschermer hunnen regten huldigden.”


De volgende kenmerken komen terug in het boek:

Geschenken geven


Literatuurlijst (L)