Knecht Ruprecht

De naam Ruprecht werd vroeger ook in Nederland als naam voor de begeleider van Sint Nicolaas voor. Of de naam vaak werd gebruikt voor de begeleider van Sint Nicolaas in Nederland is niet bekend aangezien er nog maar weinig bronnen bekend zijn waarin de knecht van Sint Nicolaas Ruprecht wordt genoemd.

Krant: “Het nieuws van den dag: kleine courant”                                             (Uitgifte: 05-12-1870)

en (exact dezelfde tekst)

Krant: “Middelburgsche courant”                                                                               (Uitgifte: 06-12-1897)


Tekst

“O, groote dag van morgen! Al sik aan u denk krijg ik beurtelings kippenvel van angst en gloeiende koonen van verlangen. Eenige dag, met uwe ongehoorde verschijnselen en ontmoetingen! In de schemering als uw avond valt komt op een schimmel ,,Sint Niklaas, goed heilig man, met zijn besten tabbaart an” uit het zonnig Spanje gereden. Zijn trouwe knecht Ruprecht verzelt hem”

1902 (Nieuwsblad van het Noorden)

1906 (Apeldoornsche courant)

1913 (De Graafschap-bode)

1919 (De Waterlander)

07-12-1926 (Schuitemakers Purmerender Courant)

1930 (Limburgsch dagblad)

 

De begeleider van Sint Nikolaas wordt in Duitsland over het algemeen Ruprecht (of knecht Ruprecht) genoemd.

     

Duitsland                              Foto’s Knecht Ruprecht

Schilderijen Knecht Ruprecht