Sjaak Sjoer

Krant: “Nieuwe Tilburgsche Courant”                                                                     (Uitgifte: 24-11-1930)


Tekst

“Gisteren hield St. Nicolaas zijn jaarlijkschen door de harmonie ,,Orpheus” georganiseerden rondgang door het noordelijke stadsdeel. Buiten alle verwachtingen hield het weer zich goed – tenminste het regende niet – en zoo trok ook dit jaar de stoet met den Sint te paard, vergezelfd van Sjaak Sjoer, herauten, leden der rijvereeniging en de harmonie Orpheus voorop wederom veel bekijks, zoowel van de jeugd als van ouderen.”


De naam Sjaak Sjoer vinden we terug in Noord-Brabant. De naam is afgeleid van Chaque Jour, dat ‘elke dag’ betekend.

Uit foto’s blijkt dat Sjaak Sjoer ook zwart geschminkt is. Dit is ook op te maken uit een klein stukje bewaarde tekst (helaas niet op papier) van een liedje:

“O, Sjaak Sjoer mee oew zwart gezicht….                                                              En we sluiten de deur toch lekker dicht…”

Buiten Noord-Brabant kwam de naam ook voor op de Nederlandse Antillen. Naast Zwarte Piet als begeleider van Sint Nicolaas vinden we hier ook Sjaak Sjoer (‘de neef’ van Zwarte Piet) terug als begeleider. Dit doet ons vermoeden dat het om twee verschillende begeleiders gaat*. Ook in Nederland bestaand de twee begeleiders naast elkaar**.


*Krant: “Weekblad voor de Curacaose eilanden”                                               (Uitgifte: 06-12-1947)


*Tekst

“Om half zeven gebeurde het. Majestueus stapte de Heilige Man uit zijn wagen, vergezeld door Zwarte Piet, zijn neef alsmede Sjaak Sjoer.”

06-12-1943 (Dagblad van het Zuiden voor Eindhoven, Meierij, Peel en Kempenland)

27-11-1964 (Leeuwarder courant)

Begeleiders Nederland/België