1856

Goeverneur, Johan Jacob Antonie (1856). “De huisvriend” (pagina 369 t/m 372). C.M. van Bolhuis Hoitsema (Groningen) 2 februari 2016


“een stuk van zijn avondboterham voor het witte paard van St. Nikolaas.”

“Daar lig ik te droomen: St. Nikolaas rijdt met zijn’ schimmel den schoorsteen in, in de kamer – naar de tafel – een grooten zak neemt hij van het paard – hij tast er in – hij…. ik ben weêr wakker. “

“Sint Niklaas, die goeije man,
Met zijn wijde tabbert ân,
Legt wat in mijn schoentje,
Legt wat in mijn laarsje:
Dank je, Sint Niklaasje!
Zingen? Ach, ik kan dat niet meer zingen!”

“,waarom gij straks uw mooiste, grootste suikerpop met geweld aan uwe moeder wilt opdringen,”


De volgende kenmerken komen terug in het boek:

Geschenken geven
Paard
Schoen zetten
Schoorsteen
Snoepgoed
Zak/korf/mand


Literatuurlijst (V)