1811 (1)

GravĂ©, Johannes Hendricus (1811). “Flodoardo van Overschie, of Aballino, junior” (pagina 5). H.S. de Groot (Den Haag) 13 februari 2016


“Den soufleur aflossen, tegen wien gij praat. Hoor, jij lijkt een grappige karel te wezen; ik wenschte je levengeschiedenis wel te weten, want grooter en leelijker bullebak, als jij bent, heb ik nog op geen’ St Nikolaas avond gezien.”


De volgende kenmerken komen terug in het boek:
Bang maken (van kinderen)
Duivels geesten en spoken


Literatuurlijst (V)