1830 (3)

Michiel Adriaan (pseud. van Michiel Adriaan Sobels), Eötvös, Jozsef (1830). ‘De herberg van het roode gehucht’ (pagina 40). G. Portielje (Amsterdam) 7 maart 2016


“Toen ik het rijtuig zag naderen, klopte mij het hart als een kind, dat om den wille van het speelgoed naar de gevreesde gedaante van Sint Nicolaas verlangt… dat met geopende handen en half geslotene oogen de verkleede dienstmaagd kwanswijs lagchende, doch innig bevende, te gemoet gaat, en niet eer genot van het geschenk heeft, voordat het rammelen van de keten zich niet meer doet hooren – want zonder rust bestaat er geen genot, zelfs voor het zorgelooze kind niet; zulks ligt in onze natuur….”


De volgende kenmerken komen terug in het boek:
Bang maken (van kinderen)
Geschenken geven
Kettingen/ketenen


Literatuurlijst (V)