1821 (3)

Anorniem (1821). “Vaderlandsche letter-oefeningen…” (pagina 618). G.S. Leeneman Van der Kroe (Amsterdam) 25 april 2016


“Doch over een costuum, voor den tegenwoordigen smaak een weinig passende, mag men misschien nog wel eens denken; en kunnen wij niet zeggen, dat de ketting, even als van St. Niklaas, ons, onder meer, bijzonder behaagde.”


De volgende kenmerken komen terug in het boek:
Kettingen/ketenen


Literatuurlijst (V)