1872 (2)

Gorter, Simon (1872). “Een jaar levens voor de dagbladpers” (pagina 211 t/m 214). Funke en Van Santen (Amsterdam) 25 april 2016


“O, groote dag van morgen! Als ik aan u denk krijg ik beurtelings kippevel van angst en gloeiende koonen van verlangen. Eenige dag, met uwe ongehoorde verschijnselen en ontmoetingen! In de schemering als uw anvond valt komt op een schimmel “Sint Niklaas, goed heilig man, met zijn besten tabbaard an” uit het zonnige Spanje gereden. Zijn trouwe knecht Ruprecht verzelt hem. Schimmel is beladen met pakken en zakken vol van alle denkbare kostelijkheden, hoewel er ook een groote zak langs zijne zijden hangt, bestemd tot ontvangst van… maar ik hoop dat wij allen zoet zijn geweest. Daar komt de heilige de woonkamer binnen. Een kletterende hagelslag van pepernoten en suikererwten kondigt zijne komst aan. ”

“Eindelijk – nog eene bui van suikererwten en noten ratelende als door een wervelwind, langs den schoorsteen binnengedragen en Sint Ncolaas is verdwenen.”

“…; dan onder den schoorsteen den schoen of het mandje geet, waarin het bosje hooi en het handjevol haver voor schimmel niet vergeten zijn, het lied voor St. Niklaas nog eenmaal aangeheven,…”

“Sint Niklaas “goed heilig man” is ook de “hijlikmaker” deelt hier een “vrijer”, daar een “vrijster” uit en onder zijne bescherming is het, dat op zijn heiligen avond de schuchtere Liefde in allerlei vermomming de bewijzen harer teederheid waagt af te zenden.”


De volgende kenmerken komen terug in het boek:
Bang maken (van kinderen)
Geschenken geven
Goedheiligman/Goedhuwelijksman
Hooioffer
– Gedichten/liedjes
Paard
Schoen zetten
Schoorsteen
Snoepgoed
Strooien
Zak/ korf/mand


Literatuurlijst (V)