Bronnen (foto’s)

In deze rubriek kun je heel veel foto’s bekijken van het Sint Nikolaas feest. De foto’s zijn onderverdeeld in categorieën. Het kan voorkomen dat een foto in meerdere categorieën voorkomt.

     

Indonesië                              Koets

Pieten te paard

     

Roe/gard                                Schoorsteen

     

Sint en Piet divers            Sint te paard

Zak/korf/mand