Kettingen/ketenen (kranten)

06-12-1860 (Leidsch Dagblad)

02-12-1882 (Bataviaasch handelsblad)

28-11-1903 (Tubantia)

24-11-1908 (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant)

24-12-1919 (Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad)

04-12-1920 (Nieuwe Rotterdamsche Courant)

17-12-1924 (Voorwaarts)

05-12-1924 (Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s courant)

12-02-1927 (Rotterdamch Nieuwsblad)

02-12-1927 (Haagsche courant)

02-12-1931 (Leeuwarder nieuwsblad: goedkoop advertentieblad)

02-12-1933 (De Noord-Ooster)

27-11-1953 (Algemeen indisch dagblad: de Preangerbode)

01-12-1953 (De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad)

01-12-1953 (De vrije pers: ochtendbulletin)