Sabbas

Via het Meertens Instutuut is bekend dat de naam Sabbas ook gebruikt werd als begeleider van Sint Nicolaas. De naam kwam voor in het zuiden van Nederland. Sabbas is ook de naam van de heilige Sabbas van Jeruzalem. De connectie is terug te lezen in een krantenartikel uit het jaar 1926.

De naam komt voor in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland en er zijn diverse krantenartikelen waarin de naam voorkomt.  Klik hier voor een overzicht.


Sabbas

05-12-1897 (Tilburgsche courant)

05-12-1921 (De Grondwet)

04-12-1926 (Nieuwe Tilburgsche courant)

31-12-1936 (Limburger koerier: provinciaal dagblad)

Begeleiders Nederland/België