1815 (1)

Fokke, Arend (Simonsz) (1815).  “Volkomen Apotheek, of Artzenijwinkel voor Bange kinderen, bevattende de heilzaamste middelen” (pagina 77-78). J.B. Elwe (Amsterdam) 15 maart 2015


“Leentje.                                                                                                                                      Zoo bang te wezen is toch wel ongelukkig, niet waar vader?

Vader.                                                                                                                                          Zeer ongelukkig, lief meisje, en daarom is het bangmaken van jonge kinderen, voor bullebakken, zwarte mannen, voor St. Nicolaas, of wat van die natuur meer zij hoogst onberispelijk; er zijn voorbeelden dat men jonge kinderen bang heeft gemaakt, het welk stuiptrekkingen op den hals haalde, die hen altijd zijn bijgebleven.


De volgende kenmerken zijn terug te vinden in het boek:
Bang maken (van kinderen)
Duivels, geesten en spoken
Zwart schmink


Literatuurlijst (V)