1718 (1)

de Regt, Jan (1718). Sinterklaaszang aan Fillis uit: “Jan de Regts mengel-gedichten, gezangen en kluchtspel de nacht-wachts” (tweede druk) (pagina 73-74)Johannes Oosterwyk (Amsterdam) 10 maart 2015


“Doe ‘k was een kind, scheen hy myn vrind,

En gaf my Spaanse klikken, Spaanse klikken,
Met nieuwe klootjes, schaats en lint,
Een prikslee om te prikken:
Maar nu ryd hy my,
Fillis, Fillis,
Maar nu ryd hy my, gestaâg voorby.”


In het boek staat een ‘Sinterklaaszang’. In het lied komt een verwijzing voor naar iets Spaans (“Spaanse klikken)”. In het zelfde lied komt de tekst “Moet loopen voor sint felten, voor sint felten” voor. Meer over Sint Felten lees je door te klikken op Sint Felten.


De volgende kenmerken komen terug in het boek:
Lawaai maken/wild geraas
– Spanje


Literatuurlijst (V)