1828 (1)

Hazeu, Johannes (Czn.) (1828), “Leerzame dichtstukjes voor kinderen” ( pagina 62 t/m 65). M.H. Helmig (Amsterdam) 5 april 2015


“Sint Nikolaas Avond.

Jantje

Piet! weet gij iets van sint Niklaas?                                                                             Ik weet er nog niets van.

Pietje

Hij komt altijd met veel geraas,                                                                                     Maar ’t is een goede man.

Jantje

Maar wie speelt dan voor sint Niklaas,                                                                     “Die kindren schrikken doet?                                                                                         En roept, met grof en luid geraas:                                                                               Zijn al de kindren zoet?

Mietje

Wij weten van geen’ sint Niklaas,                                                                           Want vader geeft altijd                                                                                               Ons, zonder eenig schrik geraas,                                                                              Iets goeds voor onze vlijt. 

Pietje

Dat is veel beter, lieve Jan!                                                                                             Dit geeft ons ware vreugd;                                                                                             Wij denken om geen’ zwarten man,                                                                           Maar wel om het loon der deugd.”


De volgende kenmerken komen terug in het boek:

Bang maken (van kinderen)
Duivels, geesten en spoken
Lawaai maken/wild geraas
Zwart schmink


Literatuurlijst (V)