1819 (1)

Johann Ludwig Ewald (1819). “De bestemming des huisselijken levens.” (pagina 52). W. van Boekeren (Groningen) 11 april 2015 (DL)


“… door hun vrees in te boezemen voor het een of ander schrikbeeld:”Zoo zegt men b.v.: als gij niet stil zijn, dan komt de zwarte man! Als gij het niet spoedig doet, dan zal St. Nicolaas u medenemen enz. Van hier die vrees, welke de kinderen soms betoonen voor de eenzaamheid, voor de duisternis. Van hier de kiemen van het rampzaligst bijgeloof.”


Het betreft een vertaling uit het Duits. Echter de tekst is geschreven door de uitgeverij. Het gaat hier dus om Sint Nicolaas in Nederland. Ook nu wordt ‘de zwarte man’ gelinkt aan Sint Nicolaas. Ook het bang maken van kinderen komt aan de orde hetgeen door de vertaler wordt afgekeurd.


De  volgende kenmerken komen terug in het boek:
Bang maken (van kinderen)
Zwart schmink


Literartuurlijst (U)