1849 (2)

Visser de, S (1849). “Hollandsch penning-magazijn voor de jeugd” (pagina 290). J.H. Laarman (Haarlem) 14 juni 2015


“Hier, even als in de speelgoedwinkels, staat tusschen alle uitgestalde heerlijkheden eene oude vrouw (somwijlen speelt ook een man deze rol) met zwarte kleederen en een met roet besmeerd aangezigt: dit is de befana, het spook, dat op het uur van Jezus geboorte door den schoorsteen is nedergedaald, om aan de zoete kinderen lekkers te brengen en stoute kinderen te kastijden. Deze vertooning met onze st. Nicolaas-verschijning verwant…”. 


De volgende kenmerken zijn terug te vinden in het boek:
Bang maken (van kinderen)
Duivels, geesten en spoken
Geschenken geven
Schoorsteen
Snoepgoed
Zwart schmink


Literatuurlijst (V)