Paard

     

Foto’s Pieten te paard   Foto’s Sint te paard

 

Bronnen:

Boeken en tijdschriften (op jaar van uitgifte)

Nederland

Betrekking hebbend op Nederland

“De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden, opgeheledert tot grondig verstand der vaderlandsche moedertaal” 1726 (V)
“Apollo’s St. Nicolaasgift, aan Minerva” 1730 (1) (V)
“Aanmerkingen over het wekelyks geschrift, uitkomende onder den naam van den Denker, en byzonder over zekere gezegdens in het zelfve…” 1772 (V)
“De Opmerker” 1773 (V)
“Gedichten, van Joannes le Francq van Berkhey” 1779 (V)
“Geschenk voor de jeugd” 1788 (1) (V)
“De vlugtende wijsgeer in Holland” 1789 (V)
“Het vrolijk Katootje Zingende de nieuwste liederen op de  aangenaamste wijze” 1802 (2) (V)
“St. Nikolaas-geschenk aan de jeugd” 1814 (V)
“Vaderlandsche letteroefeningen”1822 (V)
“Gedichten” 1823 (1) (V)
“Poëzy” 1825  (1) (V)
“Mevrouw Veltman en hare voedsterlingen” 1825 (2) (V)
“Reisje door het Koningkrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg” 1827 (1) (V)
“Nieuwe gedichtjes en vertellingen voor kinderen” 1830 (1) (V)
“Hollandsch penning-magazijn voor de jeugd” 1835 (1) (V)
“Kleine verhalen van A.C.W. Staring” 1837 (1) (V)
“Verhandeling over het Westland, ter opheldering der loo-en, woerden en hoven, benevens de natuurdienst der Friesen en Batavieren” 1844 (V)
“De Nederlandsche volksbode” 1848 (V)
“Sint Nikolaas-vertellingen voor de jeugd” 1849 (1) (V)
“Eerste gedichten” 1852 (3) (V)
“De Kinderwereld” 1853 (1) (V)
“De huisvriend” 1856 (V)
“Kinder-courant” 1860 (2) (V)
“Eene Surprise” 1866 (3) (V)
“Het nieuws van den dag: Kleine courant” 06-12-1872 (1) (V)
“Een jaar levens voor de dagbladpers” 1872 (2) (V)
“Gouverneur’s Prentenboek” 1875 (1) (V)

Kenmerken