Goedheiligman/Goedhuwelijksman

Bronnen

Boeken en tijdschriften (op jaar van uitgifte)

Nederland

Betrekking hebbend op Nederland

“Bruylofts-kost, Bestaande in verscheyden zedighe en boertighe Echts-Gezangen” 1650 (1) (V)
“De nieuwe hofsche Rommelzoo. Gedischt voor de laatdunkende kniprymers en rymerzen” 1655 (V)
“Hoorns Liedt-Boecxken, Vol stichtige Bruylofts-sangen, Met noch eenighe rijmen op het Leverken” 1659 (V) 
“Ste Nikolaas Avond, Of Boerteryen” 1678 (L)
“Jan van Gysens maandaagse Amsterdamsche merkurius, verhaalende op een boertige wys, ’t voornaamste nieuws door heel Europa” 1717 (V)
“Apollo’s St. Nicolaasgift, aan Minerva” 1730 (1) (V)
“Thirsis Minnewit” 1752 (1) (V)
“Gedichten, van Joannes le Francq van Berkhey” 1779 (V)
“De oprechte Zandvoorder speel-wagen” 1780 (1) (L) 
“Minne-zangen en jeugdige gedichten” 1783 (V)
“Minne-zangen en jeugdige gedichten” 1790 (1) (V)
“Het Amsterdamsch canari-vogeltje, zingende verscheiden nieuwe zangstukjes op de fraaiste wyzen.” 1800 (2) (V)
“Het vrolijk Katootje Zingende de nieuwste liederen op de  aangenaamste wijze” 1802 (2) (V)
“De Sint Nicolaas avond, of Het bezoek door den schoorsteen” 1809 (1) (V)
“Democritische Sint Nikolaasgrapjes, gebeurd of ongebeurd” 1817 (V)
“Poëzy” 1825  (1) (V)
“Geschenk voor lieve kinderen” 1833 (V)
“Gedichten” 1836 (V)
“De gids” 1838 (1) (V)
“De komiek” 1845 (U)
“Sint Nikolaas” 1850 (waarschijnlijk ouder) (4) (V)
“Kinder-courant” 1860 (2) (V)
“Holland” 1861 (U)
“Eene Surprise” 1866 (3) (V)
“Een jaar levens voor de dagbladpers” 1872 (2) (V)
“De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs” 1893 (1) (V)