Schoen zetten

In Nederland en België kennen we het gebruik om de schoen te zetten op Sint Nicolaasavond of in de weken ervoor. Alhoewel velen dit gebruik herleiden tot de legende van Sint Nicolaas waar hij drie zusjes een bruidsschat geeft, wordt ook nog een andere, veel oudere link gezien. Omdat in de schoen vaak hooi en een wortel voor het paard worden gestopt als gaven voor Sint Nicolaas wordt deze praktijk ook in verband gebracht met het hooioffer zoals de Germanen dit voor Wodan met zijn paard Sleipnir brachten. Het schoen zetten komt ook terug tijdens Sint Nicolaas in andere landen zoals Tsjechië, Zwitserland en Slowakije.

 

Bronnen

Boeken en tijdschriften (op jaar van uitgifte)

Nederland

Betrekking hebbend op Nederland

“Bruylofts-kost, Bestaande in verscheyden zedighe en boertighe Echts-Gezangen” 1650 (1) (V)
“De nieuwe hofsche Rommelzoo. Gedischt voor de laatdunkende kniprymers en rymerzen” 1655 (V) 
“Hoorns Liedt-Boecxken, Vol stichtige Bruylofts-sangen, Met noch eenighe rijmen op het Leverken” 1659 (V)
“’t Ronde jaer, of den schat der geestelijcke lofsangen” 1660 (L)

1668/69 

“Swart register van duysent sonden” 1679 (V)
“De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden, opgeheledert tot grondig verstand der vaderlandsche moedertaal” 1726 (V)
“Apollo’s St. Nicolaasgift, aan Minerva” 1730 (1) (V)
“Almanacht heiligen, of History der opkomst, voortgang, en viering, van alle de heyligen, die doorgaans met roode letters in den almanach aangewessen zyn…” 1732 (V)
“Aanmerkingen over het wekelyks geschrift, uitkomende onder den naam van den Denker, en byzonder over zekere gezegdens in het zelfve…” 1772 (V)
“Gedichten, van Joannes le Francq van Berkhey” 1779 (V)
“Het vrolijk Katootje Zingende de nieuwste liederen op de  aangenaamste wijze” 1802 (2) (V)
“St. Nikolaas-geschenk aan de jeugd” 1814 (V)
“Vaderlandsche kindervreugd, vertoond in acht kunstplaten; met toepasselijke gedichtjes” 1821 (V)
“Poëzy” 1825  (1) (V)
“Mevrouw Veltman en hare voedsterlingen” 1825 (2) (V)
“Nieuwe gedichtjes en vertellingen voor kinderen” 1830 (1) (V)
“Hollandsch penning-magazijn voor de jeugd” 1835 (1) (V)
“Kleine verhalen van A.C.W. Staring” 1837 (1) (V)
“Vader en moeder Stroomdal en hunne kinderen” 1840 (3) (V)
 “Herfstloover, voor de lieve kleinen opgezameld”  1846 (V)

1847

“Sint Nikolaas-vertellingen voor de jeugd” 1849 (1) (V)
“Sint Nikolaas” 1850 (waarschijnlijk ouder) (4) (V)
“Volks-letterkunde, uitgegeven door de Vriend van Armen en Rijken” Deel I 1852 (2) (U)
“De Kinderwereld” 1853 (1) (V)
“De huisvriend” 1856 (V)
“Kinder-courant” 1860 (2) (V)
“Leidsch Dagblad” 1860 (3) (V) Krant
“Holland” 1861 (U)
“Laatste Sint Nicolaas: Nieuwe prettige versjes, vertelseltjes en liedjes…” 1866 (1) (V)
“Een jaar levens voor de dagbladpers” 1872 (2) (V)
“Nieuwe Tielsche Courant” 1873-12-10 (1) (V) Krant

 

Duitsland

Betrekking hebbend op Nederland

“De famlie Grasveld” 1823 (V)

Klik op het plaatje en ga terug naar het onderwerp kenmerken.