Zwarte Piet

Meer over de naam Zwarte Piet weten? klik hier

Foto’s Zwarte Pieten
te paard

 

Lodeesen, J.D. 1861. “Ernst en Luim” (pagina 272). G. van Tyen en Zonen (Amsterdam)


“Hoe Sint Nik’laas met zijn’ knecht,
Zoo men zegt,
Ieder op een beest gezeten,
Zooveel maag-bedervend eten,
En surprises dragen kan;
Zonder zich half-dood te zweeten,
Daar heeft niemand hoogte van.


 

Anoniem (1875). “Gouverneur’s Prentenboek”.  J. Vlieger (Amsterdam) 9 februari 2016


 

paard


 

 

 

19-12-1893 “Het nieuws van den dag: Kleine courant (krant).


“De goede Sint in zijn plechtgewaad kwam te paard de zaal binnenrijden; Piet, de zwarte knecht, op een ezel er achter.”

 

De eerste keer, tot nog toe bekend, dat Sint Nicolaas meerdere knechten/hulpen bij zich had was in 1873:

Krant: ‘Het nieuws van de dag: kleine courant’ (11-12-1873)

“Nadat hij zijn kunsten vertoond had, was Sinterklaas in eigen persoon, met vol ornaat, met stool en staf, opgetreden, gevolgd van twee zwarte knechts, vier Chinezen en een aantal bedienden.”

Begeleiders Nederland/België