Meerdere knechten

18-01-1884 “Het nieuws van den dag: kleine courant”


“Hoe Sinterklaas in Indië gevierd wordt…

Vóór de siciteit steeg St. Nicolaas van zijn >> wit paar; << twee knechten, netjes uitgedost, vergezelden hem en de booze zwarte man met staart was niet vergeten. “


 

 

10-01-1889 “Bataviaasch handelsblad”


“Sinterklaas zelf reed, met twee zijner zwarte knechten, in een landauer met vier paarden bespannen, overal rond, bloemruikers aanbiedende aan de dames en suikergoed en lekkers onder de menigte strooiende.”


 

 

12-12-1889 “Algemeen Handelsblad”


“Maar toch niet zoo luide als toen Sinterklaas ten tooneele verscheen, gelijfstraffend door zwarte knechten en hellebardiers en een tochtje door de zaal maakte.”


 

 

07-12-1895 “Rotterdamsch nieuwsblad”


 

“Door het zakkendragersgilde te Oud-Delftshaven werd gisteravond een optocht gehouden, voorstellende St. Nicolaas te paard, gevolgd door eenigen van zijn knechts. Omstuwd door een aantal juichende en zingende kinderen, deed de goede Sint zijn intocht en verzuimde niet verschillende branders en mouters met een bezoek te vereeren.”