Hongarije

In Hongarije heeft Sint Nicolaas de naam Szent Miklós.