1668/69

Johan Beets (1668-1669). Kupido schoen-zetter uit “Dichtkonst van verscheide stoffen” (pagina 271-272). ┬áHendrick lansz. Marius (Hoorn) 8 maart 2015


“Om Sinter Klaes, en hy verzocht,
Dat hy zijn Schoentje brengen moght”
“Kupido kreet, het koord’, het spoogh,
En riep met tranen in het oogh.
Merkuri loos’ en valsche vriendt,
Heb ik dit ooit aen u verdient.
Ha valsche zuiker! buiten zoet:
Maer binnen niet als enkel roet.
Wel zeid Jupijn, weet ghy wel kindt,
Dat ghy de zuiker zelver zint?
Ghy schijnt van buiten ook wel goedt.
Maer zijt een deughniet in uw’ bloedt.
Ghy weet uw’ zoeten kroezen kop
Zoo euvel net te cieren op; “


De volgende kenmerken komen terug in het boek:

Schoen zetten


Literatuurlijst (V)