1781 (3)

Anoniem (1781). “St. Nicolaas geschenk, voor den hertog van Wolffenbuttel.” (pagina 3). Onbekend (onbekend) 23 augustus 2015


“Het tegenwoordige St. Nicolaas Feest, geeft ons desaangaande de schoonste gelegenheid aan de hand, want schoon het gemelde Feest, eigenlyk een feest der Kinderen mag genoemd worden, blyft het evenwel waar, dat ook de ouden elkander wel een St. Nicolaas geschenk koopen, ten anderen maaks de afstrand, tuschen uw verblijf en het onze, de mannen wel niet tot kinderen, maar niet te min, is het zeker, dat de Mannen tot uwent slegts ¬†Kinderen zyn in vergelyking van onze Mannen, even gelyk de deugd tot uwent, voor loutere ondeugd gehouden mag worden, wanneer men de zelve met de deugd tot onzent vergelykt, en in zodanig te vergelyken voortgaande wordt, de zucht voor het Vaderland, iets – dat wel uitgerekend, juist niet tot het Patriotismus behoort.¬†
Het belge U niet Heer Hertog, dat ons gantsche geschenkt niet uit snoepery bestaat,….”


De volgende kenmerken komen in het boek terug:
Geschenken geven
Snoepgoed


Literatuurlijst (V)