1858 (1)

Anslijn N. (1858). “Nieuw spel- of leesboekje” (pagina 6). de erven F. Bohn (Haarlem) 6 september 2016


“Hebt gij wel ooit gezien, zei Jaap tegen Willem, hoe leelijk Sint Nikolaas is?
Wel, jongen! daar kwam hij, zoo zwart als een schoorsteenveger, met kettings omhangen, bij ons in de kamer.
Loop, onnozele jongen! zei Willem, men heeft u bang willen maken, er is geen Sint Nikolaas.
De man, die zoo heette, en die zoo veel goeds deed, is reeds lang gestorven.
Het lekkers, dat gij krijgt, koopen uwe ouders of vrienden.”


De volgende kenmerken komen voor in het boek:
Bang maken (van kinderen)
Kettingen/ketenen
Zwart schmink


Literatuurlijst (V)