Bang maken (van kinderen)

 

Bronnen

Boeken en tijdschriften (op jaar van uitgifte)

Nederland

Betrekking hebbend op Nederland

“Apollo’s St. Nicolaasgift, aan Minerva” 1730 (1) (V)
“Almanacht heiligen, of History der opkomst, voortgang, en viering, van alle de heyligen, die doorgaans met roode letters in den almanach aangewessen zyn…” 1732 (V)
“Kleine gedigten voor kinderen” 1781 (1) (V)
“De vlugtende wijsgeer in Holland” 1789 (V)
“De Joodsche wandelaar. Een weekblad tot nut van ’t algemeen” 1792 (V) 
“De Zot” 1794 (V) 
“Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man” 1796 (V)
“Reize door de majorij van ’s Hertogenbosch in den jaare 1799 (in brieven)” 1800 (1) (V)
“Magazijn van spreekwoorden en zedenspreuken, opgehelderd door voorbeelden en vertellingen, tot een leesboek voor de jeugd” 1802 (1) (V)
“De Sint Nicolaas avond, of Het bezoek door den schoorsteen” 1809 (1) (V)
“Nieuw Nederduitsch A.B., spel- en lees-boekje” 1810  (2) (V)
“Het leerzame prenteboekje voor kinderen” 1810 (3) (V)
“Flodoardo van Overschie, of Aballino, junior” 1811 (1) (V)
“Almanak voor de huishouding, keuken en gezondheid, voor het jaar 1814” 1813 (V)
“St. Nikolaas-geschenk aan de jeugd” 1814 (V)
“Vokomen Apotheek, of Artzenwinkel voor Bange kinderen, bevattende de heilzaamste middelen” 1815 (V) (1)
“Vaderlandsche kindervreugd, vertoond in acht kunstplaten; met toepasselijke gedichtjes” 1821 (2) (V)
“Vaderlandsche letteroefeningen” 1822 (V)
“Gedichten” 1823 (1) (V)
“Mevrouw Veltman en hare voedsterlingen” 1825 (2) (V)
“Reisje door het Koningkrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg” 1827 (1) (V)
“Leerzame dichtstukjes voor kinderen” 1828 (1) (V)
“De Nederlandsche Kindervrind” 1829 (1) (V)
“Mietje en haar broetje, en andere vertellingen en gedichtjes voor lieve kinderen” 1829 (2) (V)
“Nieuwe gedichtjes en vertellingen voor kinderen” 1830 (1) (V)
“Voorbeelden van gehoorzame en ongehoorzame kinderen” 1830 (2) (V) 
“De herberg van het roode gehucht” 1830 (3) (V)
“Sint-Nikolaas en het Sint-Nikolaasfeest” 1831 (1) (U)
“Verspreide gedichtjes voor de wel opgevoede jeugd” 1831 (2) (V)
“Pligten volgens M. Tullius Cicero” 1832 (V)
“Geschenk voor lieve kinderen” 1833 (V)
“Gedichtjes voor kinderen” 1834 (1) (V)
“Kleine verhalen van A.C.W. Staring” 1837 (1) (V)
“Kinderspelen en vermakelijkheden” 1840 (2) (V)
“Nieuw spel- of leesboekje, dienende, om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen” 1841 (V)
“Verhandeling over het Westland, ter opheldering der loo-en, woerden en hoven, benevens de natuurdienst der Friesen en Batavieren” 1844 (V)
“De komiek” 1845 (U)
 “Herfstloover, voor de lieve kleinen opgezameld” 1846 (V)
“Moeders schoot” 1847 (1) (V)
“Voor rijk en arm” 1847 (2) (V)
“De Nederlandsche volksbode” 1848 (V)
 “Sint Nikolaas-vertellingen voor de jeugd” 1849 (1) (V)
“Hollandsch penning-magazijn voor de jeugd” 1849 (2) (V)
“Sint Nicolaas” 1850 (1) (L)
“Kinderliederen, en Nieuwe kinderliederen” 1850 (3) (V)
“Sint Nikolaas” 1850 (waarschijnlijk ouder) (4) (V)
“Eerste gedichten” 1852 (3) (V)
“De Kinderwereld” 1853 (1) (V)
“Nieuw spel-of leesboekje” 1858 (1) (V)
“Kinder-courant” 1860 (2) (V)
“Leidsch Dagblad”  1860 (3) (V) Krant
“Een steen voor Schoonoords kerk” 1864 (1) (V)
“Laatste Sint Nicolaas: Nieuwe prettige versjes, vertelseltjes en liedjes…” 1866 (1) (V)
“Een jaar levens voor de dagbladpers” 1872 (2) (V)
“Nieuwe Tielsche Courant” 1873-12-10 (1) (V) Krant
“Gouverneur’s Prentenboek” 1875 (1) (V)
“Vragen van den dag; Populair tijdschrift op het gebied van….” 1897 (1) (V)

Betrekking hebbend op het buitenland

“Peter Abrahams vaarwel, of laatste schriften” 1768 (U/V)

Duitsland

Betrekking hebbend op Nederland

“De bestemming des huisselijken levens” 1819 (1) (U)
“Merkwaardigheden uit het leven van den Kleinen Andries” 1821 (1) (V)
“De famlie Grasveld” 1823 (V)
“Zonderlinge avonturen van den schout Klemm en zijn neef Tolle op hunne spoorwegreis naar den Bloksberg” 1849 (3) (V)

Klik op het plaatje en ga terug naar het onderwerp kenmerken.