1732

Magyrus, Abraham (1732). “Almanacht heiligen, of History der opkomst, voortgang, en viering, van alle de heyligen, die doorgaans met roode letters in den almanach aangewessen zyn…” (pagina 325). Samuel Lamsveld (Amsterdam ) 31 januari 2016


“Van Nikolaus, den 6. December.

Dit is een kindere Heylig, die Jaerlyks met verlangen verwagt wordt, om dat hy onder grouwelyke Leugens, bedrog en verschrikkinge veel zoetigheyt mede brengt, ’t welk men den kinderen wys maekt, en van jonks op inplant, dat Klaes al dat goed tot de deur of schoorsteen inwerpt; of in de schoenen of kousen by nacht steekt, daer de Ouders wel beter weten; maer de kinderen gelooven, dat die goederen van Sinter Klaes komen, en alsoo word de leugen, superstitie, en afgoderye den kinderen in de pap te eten gegegeven. Dit noemen wy dan met recht een van de leugenachtige dagen, zoo als de zelve werd onderhouden, ’s ¬†avonts voor Klaes, daer door de menichte duyzenden mede verspilt werden.”


De volgende kenmerken komen terug in het boek:

Bang maken (van kinderen)
Geschenken geven
Schoen zetten
Schoorsteen
Snoepgoed


Literatuurlijst (V)