1813 (1)

van Es, L en Brave, W (1813). “Almanak voor de huishouding, keuken en gezondheid, voor het jaar 1814” (pagina 6). P.E. Briët (Amsterdam) 15 maart 2015


“Begeert gij, voorloopig, een staaltje van kinderlijk vermaak? Zie hetzelve hier. Onlangs hadden wij St. Nicolaas avond. Ik ben gantsch geen minnaar om, op het vrolijk feest van dien heiligen, die zulk een goed man en kindervriend is geweest, de kleine kinderen te laten verschrikken door akelige geruchten en vertooningen, of door een’ zogenaamden bullebak: de geenen hunner, die zich benaarstigd hebben, krijgen bij die gelegenheid van mij geschenkjes, bestaande in boeken, prenten, speelgoed, enz.;  zij, die niet wél hebben opgepast, krijgen daarëntegen niets,”


De volgende kenmerken komen terug in het boek:

Bang maken (van kinderen)
Geschenken geven
Maskerade


Literatuurlijst (V)