1717

Gysens van, Jan (1717). “Jan van Gysens maandaagse Amsterdamsche merkurius, verhaalende op een boertige wys, ’t voornaamste nieuws door heel Europa” (pagina 171 – 153 t/m 156). Jacobus van Egmont (Amsterdam) 18 juni 2015


“Ik had gehoopt een Vrouw te krygen van Sint Klaas,
Maar ik nog geen van al myn kind’ren zyn helaas!
Door hem bezorgt; myn neef op Sinter Klaas verbeten,
Die heeft myn kind’ren in hun lyden niet vergeten,”

“Die niet als Wit papier door schouw of schoorsteen smeet,
De kinders grabbelden, vast denkend dat het waaren
Wat leege briefjes om iets moois in te vergaaren,”

“‘een amsterdammer kwam gekleed als harlekein, in schyn van sinte klaas, en deelden aan hun meeden wat lekker was, of mooy, gelijk al-ouwde deeden.”


De volgende kenmerken komen terug in het boek:
Geschenken geven
Goedhuwelijksman
Schoorsteen
Snoepgoed
Strooien


Literatuurlijst (V)