1872 (1)

krant (06-12-1872). “Het nieuws van den dag: kleine courant”. 20 januari 2016


“Sinterklaas

Mijn Sinterklaas was een man te voet met een grove pij en een bonte muts. Achter zich aan sleepte hij een ketting, die over de steenen in onzen gang kletterde. Als hij binnenkwam (wat niet altijd gebeurde) dan danste hij met ketting en al een patertje mee, terwijl wij ter nauwernood naar hem durfden te kijken. Waar vind ik in dezen tijd van dagelijks vermeerderende verlichting, nu overal de hoeken en schaduwen worden weggebroken, nu het geheimzinnige uitsluitend voor het tooverballet in de komedie bewaard bleef? De oude Sint kan toch niet dood zijn. Al hebben we in jaren niet van hem gehoord, dood is hij stellig niet.

Dit lui hadden hem ja! gezien. Ze hadden hem over de daken hooren rijden. Het hinneken van zijn paard had hen uit den slaap gehouden. Zijn zwarte knecht had kist bij kist door den schoorsteen leeggestort.”


De volgende kenmerken komen terug in de krant:
Geschenken geven
Ketting/ketenen
Paard
Schoorsteen
Zwart schmink


Literatuurlijst (V)