1835 (1)

Anoniem (1835). “Hollandsch penning-magazijn voor de jeugd” (pagina 226-227). S. de Visser (Amsterdam) 13 februari 2016


“Daar tast de Bisschop in zijn zak,
En haalt een goudbeurs uit;
En werpt haar neêr bij ’t droef gezin
Door de ongestopte ruit.
En ’t goud, dat aan zijn hand ontgleed,
Klinkt in de schoen die de armoê sleet.”

“waar hij dikwijls te paard,”

“Hieruit kunt gij nu gemakkelijk ontcijferen van waar het gekomen is, dat men u soms heeft willen wijsmaken: dat Sint-Nikolaas des nachts te paard rondrijdende, u zijne geschenken door den schoorsteen of op andere bedekte wijs deed toekomen; als ook uit zijne weldadigheid aan den armen soldaar: dat men zijn schoen ’s avonds voor Sint-Nikolaas moet gereed zetten. “


De volgende kenmerken komen terug in het boek:
Geschenken geven
Paard
Schoen zetten
Schoorsteen
Zak/korf/mand


Literatuurlijst (V)