Lawaai maken/wild geraas

Zie de maan schijnt door de bomen, makkers staakt uw wild geraas….

Een heel bekend lied in de Sinterklaastraditie waarin die speciale term: WILD GERAAS voorkomt. Die term verwijst naar het gebruik om op of rond Sint Nikolaasavond rond te gaan met veel lawaai. Dit lawaai werd op vele manieren gemaakt. Heel vaak werd hiervoor een ketting (de verwijzing naar de geketende duivel) gebruikt. Maar ook werd op deuren en ramen gebonsd (zoals Zwarte Piet nu nog doet, wanneer hij de zak met cadeautjes komt brengen) en op hoorns geblazen. In het buitenland zien we vaak ook bellen, horen we geluiden van de zweep en wordt op allerlei manieren deze ketelmuziek, zoals dit ook wel genoemd wordt, gehoord. Een van de oudste Nederlandse bronnen waarin naar dit gebruik verwezen wordt, stamt uit 1659…

 

Bronnen

Boeken en tijdschriften (op jaar van uitgifte)

Betrekking hebbend op Nederland

“Hoorns Liedt-Boecxken, Vol stichtige Bruylofts-sangen, Met noch eenighe rijmen op het Leverken” 1659 (V)
“Jan de Regts mengel-gedichten, gezangen en kluchtspel de nacht-wachts” 1718 (1) (V)
“Thirsis Minnewit” 1752 (1) (V)
“De Joodsche wandelaar. Een weekblad tot nut van ’t algemeen” 1792 (V)
“Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man” 1796 (V)
“St. Nicolaas-zang, op den 6 december 1813” 1813 (3) (V)
“Reisje door het Koningkrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg” 1827 (1) (V)
“Leerzame dichtstukjes voor kinderen” 1828 (1) (V)
“De Nederlandsche Kindervrind” 1829 (1) (V)
“Verspreide gedichtjes voor de wel opgevoede jeugd” 1831 (2) (V)
“De Nederlandsche volksbode” 1848 (V)
“Kinderliederen, en Nieuwe kinderliederen” 1850 (3) (V)
“Sint Nikolaas” 1850 (waarschijnlijk ouder) (4) (V)
“Eerste gedichten” 1852 (3) (V)
“Mijn verlustiging met Prof. Hofstede de Groot’s jongste brochure” 1854 (V)
“Kinder-courant” 1860 (2) (V)
“Leidsch Dagblad” 1860 (3) (V) Krant
“Holland” 1861 (U)
“Het Nederlandsch Magazijn” 1870 (V)
“Nieuwe Tielsche Courant” 1873-12-10 (1) (V) Krant

Duitsland

Betrekking hebbend op Nederland

“Merkwaardigheden uit het leven van den Kleinen Andries” 1821 (1) (V)


Begeleiders Sint Nicolaas (Buitenland)

Buttnmandl und Gankerl

Klik op het plaatje en ga terug naar het onderwerp kenmerken.